Hur gör vi för att lämna samfällighetsföreningen?

Fråga:

Vi är medlemmar i en gemensamhetsanläggning med samfällighetsförening där det bl.a. ingår en lekplats. Vad finns det för riktlinjer om man skulle vilja gå ur föreningen?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in