Hela medlemskollektivet har ändrat åsikt angående delaktighet i föreningen

Fråga:

Hela medlemskollektivet har ändrat åsikt angående delaktighet i föreningen

och kostnadsgrunder. Styrelsen och stämman struntar i de andelstal som fast ställdes vid förrättning och beslutar om nya andelstal. Varför blir dessa inte gällande?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in