Har vi rätt att begära specificerad faktura?

Fråga:

Vi anlitade en hantverkare för en ombyggnad i vår villa och avtalade om att kostnaden skulle bli maximalt 350000 kr eftersom vi inte hade råd med mer. När arbetet var färdigt kom det en faktura med beloppet 350000 kr utan någon specifikation vare sig över material eller arbete. Vi blev väldigt förvånade eftersom hantverkaren, när vi tecknade avtalet, hade sagt att slutpriset troligtvis skulle bli betydligt lägre än det maximala pris vi kommit överens om. När vi bad om en specificerad faktura sa hantverkaren att det inte var nödvändigt enligt konsumenttjänstlagen, då vi redan hade kommit överens om priset. Vad är det som gäller egentligen?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in