Har vi bara rätt till halva försäkringsersättningen?

Fråga:

Jag och min fru anlitade en besiktningsman och gav honom uppdrag att utföra en besiktning av ett hus som vi var intresserade av att köpa för att använda som vårt permanentboende. Uppdragsavtalet undertecknades dock enbart av mig. Vid besiktningen fann besiktningsmannen inga fel och vi köpte huset. Efter det att vi bott i huset en tid, framkom fel varvid en tvist uppstod mellan oss och besiktningsmannen. Vi ansåg att besiktningsmannen varit försumlig i utförandet av sitt uppdrag. Besiktningsmannens försäkringsbolag medgav att besiktningsmannen varit försumlig och att därför försäkringsersättning skulle utges till oss. Tvisten hamnade därför inte i domstol. Försäkringsbolaget invände dock att ersättningen skulle utgå med halva beloppet, eftersom enbart jag hade undertecknat uppdragsavtalet avseende besiktningen. Är det så att om försäkringsfall inträffar, försäkringsbolaget med framgång kan hävda att de skall utge halva ersättningen enbart för att en av två köpare undertecknat avtalet om besiktning? Både jag och min fru undertecknade ju köpekontraktet avseende huset.

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in