Har jag rätt att lägga fram mina synpunkter muntligt inför Byggnadsnämnden?

Fråga:

Jag har sökt bygglov för utbyggnad av min villa men kommunen har ännu inte fattat något beslut. Handläggaren på kommunen meddelar dock att jag troligen inte kommer att få bygglov p.g.a. att mitt hus redan är större än vad detaljplanen medger. Ärendet ska avgöras av byggnadsnämnden senare i höst. Eftersom jag känner att kommunen inte fått hela bilden klar för sig skulle jag vilja redovisa mina synpunkter muntligt och helst då inför nämnden. Har jag rätt att kräva detta?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in