Gäller servitutet mot den nye ägaren till grannfastigheten?

Fråga:

För att komma in i mitt garage, måste jag köra över grannens tomt, vilket jag har rätt till enligt ett skriftligt servitutsavtal. Nu har grannen sålt sitt hus. I och med att jag alltid kom så bra överens med den tidigare ägaren, lät jag inte skriva in servitutet hos Inskrivningsmyndigheten. Nu hävdar de nya ägarna att jag inte får köra över tomten. De säger sig inte känna till servitutet. Vad gäller?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in