Gäller ett muntligt servitut?

Fråga:

Vi funderar på att köpa ett fritidshus. Enligt nuvarande ägare finns det sedan 60-talet ett muntligt servitut på att ta vatten via vattenledning från grannens brunn. Servitutet är dock inte inskrivet i fastighetsregistret. Fastighetsmäklaren, grannen och säljaren påstår att servitutet gäller. Jag känner mig osäker och tveksam. Är servitutet giltigt eller ej?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in