Förvaltningsproblem när en samfällighetsförening förvaltar flera verksamhetsgrenar

Fråga:

En samfällighetsförening förvaltar ett stort antal gemensamhetsanläggningar som i sin tur består av många olika sektioner. Detta har medfört stora problem vid förvaltningen och svårt att få medlemmarna att ställa upp i styrelsen. Vad kan föreningen göra åt saken?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in