Föreningar som förvaltar en eller flera gemensamhetsanläggningar, vilka i sin tur är uppdelade i funktioner

Fråga:

Föreningar förvaltar ofta en eller flera gemensamhetsanläggningar, vilka i sin

tur vanligen är indelade i sektioner. En sektion avser i detta fall grönområdena. Ar det delägarna i den sektionen som beslutar om t.ex. skogsavverkning och tillgodogör sig avkastningen? Eller är det alla medlemmarna?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in