Får vem som helst inom föreningen avverka eller gallra på gemensam mark?

Fråga:

Får vem som helst inom föreningen avverka eller gallra på gemensam mark?

Vad händer om marken är privatägd? Vilka träd ska avverkas? Vem tillfaller de avverkade träden? Föreningen kan inte komma överens om hur avverkningen ska gå till.

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in