Får samfällighetsföreningen anordna och bekosta en julfest?

Fråga:

Vi har i vår samfällighetsförening som förvaltar gångvägar, lekplats och fjärrvärme, pratat om att ordna en liten julfest. Vi hade tänkt att föreningen skulle bekosta festen men nu säger föreningens gnällspik att detta inte är tillåtet. Syftet med festen är att öka trivseln och samanhållningen i området vilket indirekt kan var till gagn för föreningen när det gäller uppslutningen vid städdagar och andra mindre roliga aktiviteter i föreningens regi. Därför anser vi i styrelsen att det inte kan vara fel att föreningen bekostar festen, men vad är det egentligen som gäller?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in