En medlem är missnöjd med hur föreningen sköts och tycker inte att han gehör för sina åsikter. Hur ska han gå till väga för att påverka situationen?

Fråga:

En medlem är missnöjd med hur föreningen sköts och tycker inte att han gehör för sina åsikter. Hur ska han gå till väga för att påverka situationen? Han tycker att systemet med föreningsstämma är tungrott. Hur drivs en sådan fråga i en förening?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in