Behövs tillstånd för att ställa upp t.ex. en byggbarack, båt, husvagn, husbil?

Fråga:

Vad gäller beträffande tillstånd, medgivande eller andra godkännanden för att ställa upp en sk “Byggbarack”, en större båt, husvagn eller husbil närmare tomtgräns mot intilliggande fastighet än 4,5 m ? Finns det några prejudicerande beslut som vägleder vad som gäller ? Med “Byggbarack” menas en byggnadsliknande konstruktion på hjul som anv för tillfälliga uppställningar t.ex. I samband med byggentreprenader.

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in