Av vem kan jag få ersättning när grannens grans rötter har trängt in på min tomt och förstört knivarna på min gräsklippare? Får jag ta bort rötterna själv?

Fråga:

Av vem kan jag få ersättning när grannens grans rötter har trängt in på min tomt och förstört knivarna på min gräsklippare? Får jag ta bort rötterna själv?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in