Är stadgarna underställda anläggningsbeslutet?

Fråga:

Är stadgarna underställda anläggningsbeslutet, dvs, är föreningen förhindrad

att via stadgeändring utöka det förvaltningsuppdrag som åvilar föreningen genom anläggningsbeslutet?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in