Är servitutet giltigt?

Fråga:

Min granne skulle sälja sin fastighet och dumt nog skrev jag ett servitutsavtal med den som jag trodde skulle bli min nya granne. Servitutet ger ägaren till grannfastigheten rätt att hämta vatten ur min brunn. Av skäl som jag inte känner till så köpte den trevlige spekulanten som jag upplät servitutet till aldrig grannfastigheten, utan den såldes till en riktig surgubbe. Nu hävdar den nya grannen att rätten att hämta vatten gäller även honom. Han har till och med fått servitutsavtalet, som han kommit över på något sätt, inskrivet hos Lantmäteriet. Måste jag verkligen tillåta att han tar vatten ur min brunn? Det var ju inte honom jag skrev avtalet med. Hur kunde Lantmäteriet missa att den som ansökte om inskrivningen inte var den som undertecknat avtalet och att den som skrivit under aldrig har ägt fastigheten?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in