Är löfte om att sälja bostadsrätt bindande?

Fråga:

Jag har en bostadsrätt i Lund och ett fritidshus på landet. Jag vet att ett löfte om att i framtiden köpa eller sälja fast egendom inte är bindande enligt svensk rätt. Gäller detsamma för bostadsrättslägenheter?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in