Är det lämpligt att entreprenören utser besiktningsman vid nybyggnation?

Fråga:

Min hustru och jag planerar att låta uppföra ett enfamiljshus, och vi står i begrepp att underteckna ett avtal med en entreprenör. Det entreprenören säger gör mig tveksam på i vart fall två punkter. Entreprenören anser att han skall utse en besiktningsman för slutbesiktning.Han säger att det blir billigare för oss som beställare om han kontaktar en besiktningsman som han arbetat med sedan tidigare och som han vet är kompetent att besiktiga enfamiljshusentreprenader. Är det verkligen så att entreprenören bör utse besiktningsman? Entreprenörensäger vidare att hans företag är mycket solitt, och attvi därför inte behöver tecknavissa försäkringar för bygget. Vad gäller?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in