Premium

Infoskrift: Så funkar sambolagen

Sambolagen ger dig rätt att begära bodelning om samboförhållandet upplöses. Den har till syfte att skydda den ekonomiskt svagare parten i ett samboförhållande. Sådan bodelning omfattar endast bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk. Villaägarnas infoskrift för medlemmar tar upp samboavtal och hur egendom fördelas vid ett upplöst samboförhållande.

I Villaägarnas infoskrift kan du som är medlem läsa om:

 • Vad begreppet sambo innebär och vad som avgör om ni anses vara sambo i lagens mening.
 • Vilka områden som sambolagen reglerar. Vi förklarar skillnaden sambolagen och de äktenskapsrättsliga reglerna.
 • Hur en bodelning funkar, hur fördelningen ska gå till enligt sambolagen och vilka tidsfrister som gäller.
 • Hur fördelningen sker av gemensam bostad, gemensamt bohag, om egendom ni införskaffat innan och under förhållandet.
 • Vi förklarar vad egendom införskaffad "för eget bruk" innebär.
 • Vad parterna får göra och inte göra innan bodelningen är avslutad. Det kan handla om att hyra ut bostaden eller inteckna en fast egendom.
 • Vi förklarar vad ett "föravtal" innebär. Det kan uppsättas för att reglera tiden mellan förhållandets och bodelningens avslutande.
 • Hur ni upprättar ett samboavtal, vad som justeras där och vad som händer om ni väljer att avtala bort det.
 • Bodelningsförrättarens uppgifter och vad ni kan förvänta er för hjälp av en sådan person.
 • Bodelning om den ena parten avlider. Vi förklarar hur samboavtalet funkar, likaså arvsrätt och testamente. 
 • Exempel på bodelningsavtal och blanketter på avtal om att sambolag inte ska gälla, anmälan om att bostad är gemensam, med mera. 

 

 

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.