Lagbok på båt
Grannar umgås på veranda och skalar äpplen
Lagbok på båt

Rättsförhållande mellan grannar

Om du är missnöjd med något som är orsakat av din granne kommer du ofta längst genom att först diskutera problemet med grannen och hitta en lämplig lösning tillsammans. Men i de fall det inte hjälper kan du ta lagen till hjälp. I Villaägarnas infoskrift får du juridiska råd om vad som gäller för olika situationer som kan uppstå grannar emellan.

I Villaägarnas infoskrift kan du som är medlem läsa om:

  • Hur du gör när grannens grenar eller rötter kommer in på din tomt. Vem ska göra vad och vem står för kostnaderna?
  • Hur du går tillväga om ett träd skulle blåsa ned och skada ditt hus. Om det är grannens träd kan du i vissa fall bägära skadestånd.
  • Snö som rasar ner från grannens tak och skadar din egendom, vad säger lagen om det?
  • Vad som gäller för gemensamma träd och häckar. Får grannen klippa häcken utan ditt medgivande?
  • Vid grävning eller liknande arbeten på den egna tomten måste du vidta vissa skyddsåtgärder. Men vad händer om grannens egendom ändå skadas eller vid en personskada?
  • Får grannens tomt vara ovårdad, träd skugga din tomt eller häckar försämra sikten för trafik på vägen? Vi djupdyker in i plan och bygglagen.
  • Vad som menas med "skälig hänsyn" mellan grannar.

 

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.