Nyckel i dörr
Nyckel i dörr
Premium

Infoskrift: Regler om du ska hyra ut hela eller del av villan

Det är bara att gratulera dig som har möjlighet att hyra ut hela eller en del av din bostad. Du kan tjäna en extra slant och få trevligt sällskap på köpet, samtidigt som du gör en insats för att minska bostadsbristen. Skattereglerna är enkla och Villaägarna har de mallar och formulär som du behöver.

I Villaägarnas infoskrift kan du som är medlem läsa om:

Sedan några år tillbaka är skattereglerna förenklade för dig och du får dra av en stor del av hyresintäkterna. För att de förenklade reglerna ska gälla ska några krav vara uppfyllda:

  • Uthyrningen ska har skett 1 februari 2013 eller senare
  • Lagen gäller endast för en upplåtelse i taget
  • Uthyrning sker inte för fritidsändamål
  • Lagen gäller inte uthyrning i andra hand
  • Uthyrning sker utanför näringsverksamhet

Om uthyrningen inte uppfyller kraven så gäller istället hyreslagen, den lag som också omfattar fastighetsbolagens hyreshus.

För din och din hyresgästs trygghet finns regler som kan vara bra att känna till så att ni kan hantera situationer som kan uppstå om hyresgästen till exempel halkar efter med hyresinbetalningen.

Hyresavtal 

För att kunna visa vad som överenskommits mellan hyresvärd och hyresgäst är det alltid bäst att ha ett skriftligt avtal. Villaägarna har låtit ta fram ett hyreskontrakt för uthyrning enligt lag om uthyrning av egen bostad och kontrakt för uthyrning som sker enligt hyreslagens regler. Kontrakten finns för utskrift här på sidan.

Som medlem i Villaägarna kan du läsa mer i infoskrifterna Uthyrning enligt hyreslagen och Lag om uthyrning av egen bostad. Där står i detalj om bland annat:

  • Besittningsskydd
  • Uppsägning av hyresavtal
  • Kapitalkostnad
  • Skatteregler och avdrag

I infoskrifterna finns också formulären Överenskommelse om avstående från besittningsskydd – bostad, Underrättelse till hyresgäst om möjlighet att få tillbaka hyresrätten fastän hyran inte har betalats i tid och Meddelande till socialnämnd om uppsägning av bostadshyresrätt på grund av försummad hyresbetalning samt kontaktuppgifter till hyresnämnden på din ort.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.