Premium

Infoskrift: Rengöring, renovering eller omläggning av tak

Står du inför att rengöra, renovera eller lägga om ditt tak? Då finns det ett antal frågor du behöver ta ställning till. I Villaägarnas infoskrift får du juridiska råd och praktisk vägledning inför olika åtgärder, hur de ska utföras och av vem.

I Villaägarnas infoskrift kan du som är medlem läsa om:

  • Hur du tar reda på takets kondition - räcker det med en kontroll eller behövs en besiktning?
  • Vanliga taktyper och takskikt.
  • Gällande lagar, förordningar och branschregler.
  • Hur du själv undersöker takets skick eller hittar en lämplig besiktningsman.
  • Vilken typ av arbeten du kan göra själv och hur du gör.
  • Vad du ska tänka på om du anlitar projektör, hantverkare eller entreprenör.
  • Hur du kontrollerar att arbetet är fackmannamässigt utfört.
  • Vad som gäller för taksäkerhet och arbetsmiljöansvar.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.