Man på högt hustak med sele
Tak med takpannor.
Man på högt hustak med sele
Premium

Tak - tips vid rengöring, renovering och omläggning

Står du inför att rengöra, renovera eller byta ditt tak? I Villaägarnas infoskrift får du hjälp att besluta hur du ska hantera vanligt förekommande taktyper och de vanligaste ytskikten att täcka taket med. Det kan vara papp, lertegelpannor, betongpannor, skiffer, bandtäckt plåt eller andra typer av plåtbeläggningar.

Ett väl fungerande tak är ett tak som är rätt och riktigt lagt och som får regelbundet underhåll. Det är din bästa försäkring mot oväntade och onödiga utgifter. Om underhållet är eftersatt eller inte utförts alls, är det svårt att veta vad som egentligen behövs göras.

Undersök taket för att ta reda på vilket tillstånd det är i. Därefter kan du bestämma vilken åtgärd som behövs för att få ditt tak i gott skick. Antingen gör du en kontroll själv eller så anlitar du en oberoende sakkunnig för ett utlåtande. Vad du ska kontrollera och vilka åtgärder som kan vara aktuella kan du som är medlem i Villaägarna läsa om i infoskriften Tak.

Vem ska utföra arbetet?

När du väl kommit fram till om taket ska renoveras eller bytas helt så är det dags att besluta om hur delaktig du själv ska vara i arbetet. Det finns tre alternativ:

1 Anlita projektör

De kan hjälpa till med handlingar som beskrivning, mängdförteckning och ritningar. Handlingarna använder du som underlag för att kunna få in offerter från hantverkare som ska utföra arbetet och hantverkarna använder handlingarna i arbetet.

2 Totalentreprenad

Anlita en entreprenör som utför det arbete som du behöver hjälp med. Du lämnar då båda momenten – projektering och produktion – till hantverkaren.

3 Utför arbetet själv

Om du tänker utföra arbetet själv tar du själv ansvar för att allt blir rätt. Det innebär att lagar och regler följs och att arbetena utförs på ett fackmannamässigt sätt.

Taksäkerhet

I infoskriften Tak kan du som är medlem i Villaägarna läsa om vilka säkerhetskrav som ställs vid arbete på tak och vem som har arbetsmiljöansvar när du inte utför arbetet på egen hand. 

Takets utformning

I infoskriften kan du också läsa mer om hur taket är uppbyggt och om olika ytskikt och taktyper. 

Taket består av en väderskyddande yta – taktäckning – och det som bär upp taktäckningen, ett underlagstak. Yskikten som du kan läsa ingående om i infoskriften är lertegel- och betongpannor, plåt och papp. 

Underlagstaket hjälper ytskiktet att skydda huset från nederbörd och hålla huset torrt. Till underlagstak kan också flera olika material användas. Vad som är lämpligt beror på vilken taktäckning som är aktuell, vilken utformning taket har, vilken miljö huset befinner sig i och din ekonomi. Läs mer om de olika materialen och deras förutsättningar i infoskriften.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.