Man vid dator antecknar i bok
Man vid dator antecknar i bok

Guide: Så skriver du till en myndighet

Du behöver inte krångla till det med högtidligt språk bara för att du ska skriva till en myndighet. Använd ett begripligt språk och var tydlig. Det viktiga är att du beskriver vad du vill att myndigheten ska hjälpa dig med och varför du vill det.

I Villaägarnas guide kan du som är medlem läsa om:

  • Det du vill att myndigheten ska besluta om, det vill säga att du gör ett yrkande, en ansökan eller anhållande
  • Varför myndigheten ska besluta som du önskar, alltså grunder, skäl eller motivering
  • Försök uttrycka dessa två moment i enkel svenska och i korta meningar. Även själva utformningen av en handling är viktig. Skriv luftigt med mellanrum mellan olika avdelningar och stycken.
  • Myndigheternas serviceskyldighet innebär bland annat att de ska lämna upplysningar om vilka krav de ställer på en handling. Om en inkommen handling är bristfällig och det kan rättas till på ett enkelt sätt, så är myndigheten också skyldig att ge den vägledning som behövs för att du ska kunna ta tillvara sin rätt.
  • När det gäller att skrivelser som berör domstolsmål ställs det lite högre krav. Dessutom begränsas en domstols möjlighet att ge råd och hjälp av hänsyn till motparten. Det kan vara bra att ta kontakt med en jurist som kan hjälpa dig att upprätta handlingen eller granska det du skrivit på egen hand. Villaägarna erbjuder medlemmar kostnadsfri juridisk rådgivning.
  • I infoskriften kan du som är medlem i Villaägarna läsa mer om hur du författar en handling till en myndighet.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.