Svan i vatten
Svan i vatten

Skadestånd vid översvämning från allmän VA-anläggning

Om du har drabbats av översvämning från allmän VA-anläggning kan du ha rätt till skadestånd. I Villaägarnas informationsskrift om skadestånd vid översvämning går vi igenom regelverket och tidigare rättsfall.

I Villaägarnas informationsskrift kan du som medlem läsa om:

  • Lagen om allmänna vattentjänster
  • Vilka krav som ställs på en allmän VA-anläggning
  • Vilka förutsättningar som gäller för skadestånd, huvudmannens skyldigheter m.m.
  • Vad som avgör storleken på skadestånd vid översvämning
  • Flera exempel på rättsfall 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.