Svan i vatten
Svan i vatten
Premium

Skadestånd vid översvämning från allmän VA-anläggning

Om du har drabbats av översvämning från allmän va-anläggning kan du ha rätt till skadestånd. Ta en titt på regelverk och tidigare rättsfall i vår infoskrift.

Tyvärr händer det att den allmänna va-anläggningen inte funkar som den ska och du drabbas av översvämning. Du kan då ha rätt till skadestånd. Men för att kunna bedöma om du har rätt till skadestånd måste det konstateras att huvudmannen för den allmänna va-anläggningen, ofta din kommun, har eftersatt sina skyldigheter enligt de lagar och regler som finns på området.

Om dina skador har uppkommit på grund av regnvatten har läckt in i en va-anläggning som inte skall transportera regnvatten, kan huvudmannen bli skadeståndsskyldig trots att regnmängderna varit enorma.

Samma skick som förut

Ifall du har rätt till skadestånd är frågan hur stort det ska vara. Om du fortfarande kan bo kvar i fastigheten, är utgångspunkten att ersättning ska utgå för reparationskostnaden med möjlighet till tillägg för värdeminskning.

Syftet med ett skadestånd är att återställa till det skick som skulle gälla om skadan aldrig inträffat. 

Detaljerad information och exempel på rättsfall finns i infoskriften som är tillgänglig för dig som är medlem.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.