Brun träklubba för årsmöten
Brun träklubba för årsmöten
Premium

Infoskrift: Din rätt till skadestånd vid miljöskador

Som villaägare har du rätt till ersättning i samband med miljöskada. Reglerna gäller när en fastighet orsakat skada i sin omgivning och ersättning kan utgå för personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada. I Villaägarnas informationsskrift går vi igenom vilka regler som gäller för de olika skadorna.

I Villaägarnas infoskrift kan du som är medlem läsa om:

  • Vilka förutsättningar som gäller för miljöskada enligt miljöbalken. 
  • Vilka omständigheter som krävs för ersättning för olika miljöskador (personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada).
  • Hur ersättningen beräknas.
  • Vem som kan bli skadeståndsskyldig.
  • När solidariskt ansvar gäller och hur skadeståndskostnaden då ska fördelas.

 

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.