Barn håller i svart soptunna på gata
Barn håller i svart soptunna på gata

Kommunens ansvar för renhållning - och ditt

Kommunen ansvarar för att hushållsavfallet transporteras till en behandlingsanläggning och för att det återvinns eller bortskaffas. Hur det går till på just din ort regleras i kommunens renhållningsordning. I Villaägarnas informationsskrift om hushållsavfall går vi igenom vad som är kommunens ansvar och vilka krav som ställs på dig.

I Villaägarnas infoskrift kan du som är medlem läsa om:

  • Vilken typ av avfall kommunen ansvarar för.
  • Vilken typ av avfall kommunen inte ansvarar för.
  • Vilket ansvar du som enskild har för avfallshantering.
  • Hur hushållssopor hanteras av kommun och enskild.
  • Vilka avgifter kommunen kan ta ut för avfallshantering.
  • Kommuns renhållningsordning.
  • Regler och förutsättningar för dispens för enskild fastighetsägare.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.