Klubba
Klubba
Premium

Infoskrift: Tvistemål i domstol - så går det till 

I mål av mindre värden - där det man tvistar om understiger ett halvt basbelopp - gäller specialregler, både angående rättegångskostnader och domstolens sammansättning. I Villaägarnas infoskrift går vi igenom förutsättningar och förfarande för dessa tvistemål, samt hur du ansöker om stämning alternativt svaromål.

I Villaägarnas infoskrift kan du som är medlem läsa om:

  • Vad som gäller för ersättning för rättegångskostnader.
  • Dina möjligheter att föra din egen talan.
  • Hur förfarande och handläggning vid tingsrätten går till - steg för steg.
  • Hur du ansöker om stämning och vad ansökan ska innehålla.
  • Hur du ansöker om svaromål och vad ansökan ska innehålla.
  • Exempel på ansökan om stämning respektive svaromål.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.