Premium

Så hanterar du fuktproblem i krypgrund och torpargrund

Krypgrunder i moderna hus är i högre utsträckning drabbade av fuktproblem, jämfört med äldre torpargrunder. I Villaägarnas infoskrift kan du läsa om varför sådana problem uppstår och några olika sätt att bli fri från dem.

Den traditionella torpargrunden har funnits länge i Sverige. Idag förekommer den som krypgrund i olika utförande, främst med avseende på ventilationen, uteluftsventilerad, inneluftventilerad eller som ett helt oventilerat kryprum. Att krypgrunder som byggts på senare tid är drabbade av fuktproblem beror framför allt på att golvbjälklaget i modernare hus är mer välisolerat. Men även på:

  • Husens placering
  • Att inomhusklimatet var torrare förr
  • Att vi använder material idag som försvårar för instängd luft att torka ut

För att åstadkomma en fuktsäker krypgrund måste metod och utförande anpassas efter de förutsättningar och villkor som är aktuella just för dina grund- och markförhållanden. I huvudsak är det två orsaker till fuktskador:

  • Att kyla från marken och rummets väggar kyler ner luften som ventileras in i kryprummet och det får fukten i luften att kondensera
  • Att fukt i marken kan dunsta upp i grunden

Som medlem i Villaägarna kan du logga in och läsa infoskriften Krypgrund och torpargrund och ta del av förklaringar till varför fuktproblemen uppstår samt några vanliga eller möjliga åtgärder.

Många gånger kan dessa åtgärder vara tillräckliga för att komma tillrätta med problemen, även om det inte finns garantier för det. Infoskriften innehåller också rekommendationer till fördjupningslitteratur där du hittar mer utförlig beskrivning om hur du kommer till rätta med fuktproblem i krypgrunden.

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.