Brun träklubba för årsmöten
Brun träklubba för årsmöten
Premium

Infoskrift: Vi förklarar juridiken vid bodelning

Vid skilsmässa eller dödsfall ska makarnas egendom med tillgångar skulder fördelas. I Villaägarnas infoskrift får du detaljerad information om hur en bodelning fungerar och hur den ska gå till. Här får du även exempel på blanketter du kan använda vid en bodelning.

I Villaägarnas infoskrift kan du som är medlem läsa om:

  • När en bodelning behövs.
  • Vad som ingår i en bodelning och vad begreppen "enskild egendom" och "för personligt bruk" innebär.
  • Pensioner och försäkringar. Hur de fördelas och övertas vid dödsfall. 
  • Värdering av egendom vid bodelning, om den kritiska tidpunkten för vilka tillgångar och skulder som ska innefattas i bodelningen och affektionsvärden.
  • Hur bodelningen ska gå till och hur andelar beräknas utifrån tillgångar och skulder. Här berör vi även lottläggning och jämkning.
  • Bodelningsförrättarens avsvar och skyldigheter. Vi förklarar när du behöver du ta in en sådan person och vad tjänsten kostar.
  • Preskription. Om hur lång tid det får gå innan en bodelning med anledning av
    äktenskapsskillnad senast måste vara gjord och vad som händer om bodelningen drar ut på tiden.
  • Exempel på bodelningsavtal och blanketter för anmälan om bodelning, ansökan om bodelningsförrättare med mera.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.