Premium

Infoskrift: Hem- och villaförsäkring

Som ägare till en fastighet är det viktigt att se till att hålla fastigheten försäkrad. En fastighet betingar ofta stora värden och det kan bli dyrbart att stå oförsäkrad. Det kan vara bra att veta lite om vad som är viktigt att tänka på i samband med tecknande av hem- och villaförsäkring och vilka krav som är rimliga att ställa på försäkringsbolaget i samband med reglering av skada.

I Villaägarnas infoskrift kan du som är medlem läsa om:

  • Vad ingår i en villahemförsäkring?
  • Värdering av egendom
  • Försäkringstagarens skyldigheter
  • Vad gör jag om jag drabbas av skada
  • Hur blir jag ersatt?
  • Reklamation av vara eller reparationsarbete
  • Vad gör du om du inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut?

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.