Hand håller i nycklar
Hand håller i nycklar

Guide: Detta gäller vid gåva av fastighet eller bostadsrätt

Funderar du på att ge bort din fastighet eller bostadsrätt? Det går utmärkt! Hjälp med det juridiska får du genom Villaägarnas infoskrifter. Som medlem kan du också få hjälp av jurist genom vår rådgivningsavdelning – kostnadsfritt.

I Villaägarnas guide kan du som är medlem läsa om:

Att ge bort sin fastighet är inte bara en papperstransaktion och ett sätt att skatteplanera. När man ger bort sin fastighet förfogar man inte över den i fortsättningen. Det innebär exempelvis att man inte kan belåna den, men också att man inte längre skattar för den.

  • Samäganderättslagen och hembudsklausul - om gåvogivaren vill ge bort en fastighet till flera personer 
  • Enskild egendom och överlåtelseförbud
  • Gåvor till omyndiga
  • Godkännande av make/sambo
  • Ansökan om lagfart
  • Gåva mellan makar
  • Försäkring
  • Skatteregler
  • Exempel på gåvobrev och blanketter att skriva ut och använda både för gåvobrev och skuldebrev.

Gåva av bostadsrätt

För bostadsrätter finns – vad gäller inkomstbeskattningen – ingen motsvarighet till taxeringsvärdena för fastigheter. Bedömningen av om en överlåtelse skett genom köp eller gåva görs också efter andra principer än för fastigheter. För bostadsrätter, liksom för annan lös egendom, gäller den så kallade delningsprincipen.

I infoskriften Gåva av bostadsrätt finns flera exempel på hur du gåva av en bostadsrätt görs på korrekt sätt. Där finns också blanketter för utskrift i form av gåvobrev, skuldebrev och Ansökan om inträde och utträde ut bostadsrättsförening.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.