Premium

Guide: Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt gör det möjligt att utse någon som kan ha hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du senare i livet inte kan göra det själv. Den kan vara ett enklare alternativ till god man eller förvaltare. Du kan enkelt bli medlem för att ta del av vår infoskrift om hur du upprättar en framtidsfullmakt och vad den ska omfatta. Du får också en mall som Villaägarna har tagit fram.

I Villaägarnas infoskrift kan du som är medlem läsa om:

  • Varför en framtidsfullmakt kan vara bättre än en vanlig fullmakt.
  • Framtidsfullmaktens formkrav, omfattning och ikraftträdande.
  • Vad framtidsfullmakten kan omfatta och vad den inte får omfatta.
  • Hur du kan kombinera olika fullmakter och när de träder i kraft.
  • Fullmaktshavarens rätt att utse någon annan att sköta uppdraget.
  • När fullmakten upphör eller återkallas.
  • Vad de anhöriga har rätt att göra utan fullmakt.
  • Exempel på framtidsfullmakter.
  • Mall för framtidsfullmakt.

 

 

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.