Träklubba på bord
Träklubba på bord
Premium

Köpa fastighet på exekutiv auktion

Som spekulant på en fastighet som säljs exekutivt är det viktigt att läsa beskrivningen av fastigheten noga – den säljs i befintligt skick och det går sällan att åberopa dolda fel efteråt. Vid auktionen ska en handpenning på tio procent av köpesumman betalas direkt.

Om någon inte kan betala sina skulder men äger en fastighet kan kronofogdemyndigheten utmäta den för att fordringsägare ska få betalt. Fastigheten säljs därefter exekutivt. Fastigheter som ska säljas på auktion kungörs, det vill säga, annonseras, i post- och inrikes tidningar minst tre veckor före auktionsdagen. Kungörelsen anslås också på kronofogdemyndighetens webbplats.

Eftersom grundregeln för exekutiv försäljning är att fastigheten säljs i det skick den befinner sig i vid auktionstillfället är det mycket viktigt att spekulanter – utöver att noga läsa kronofogdemyndighetens beskrivning och värdering – gör en så noggrann undersökning som möjligt av fastigheten vid visningen. Köparen har nämligen små chanser att framgångsrikt kunna åberopa dolda fel efter köpet.

Första, andra tredje …

Den som ropar in fastigheten är skyldig att genast efter inropet lämna handpenning som motsvarar en tiondel av köpeskillingen, dock minst kostnaderna i ärendet. Resterande del av köpeskillingen ska betalas senast vid fördelningssammanträdet, det sammanträde där kronofogdemyndigheten fördelar pengarna mellan borgenärerna, vilket hålls cirka fyra veckor efter auktionen. Tillträde kan normalt ske på fördelningsdagen.

Underhandsförsäljning

När en mäklare får i uppdrag att genomföra en exekutiv försäljning, kallas det underhandsförsäljning. Det går till på ungefär samma sätt som vid frivilliga fastighetsförsäljningar. Mäklaren annonserar fastigheten och visar fastigheten. När en eller flera seriösa spekulanter utkristalliserats informerar fastighetsmäklaren dessa om att det rör sig om en exekutiv försäljning under hand och vad detta innebär.

Även vid underhandsförsäljning ska köparen först betala en handpenning, varvid en särskilt upprättad köpehandling skrivs under av kronofogdemyndigheten och köparen. Återstoden av den kontanta köpeskillingen ska betalas senast tio veckor efter det att köpehandlingen upprättades. När köparen har fullgjort sin betalningsskyldighet och försäljningen vunnit laga kraft utfärdar kronofogdemyndigheten köpebrev. Köparen får som regel tillträda fastigheten när full betalning skett.

Problem med förra ägaren

Vad händer om den förra ägaren vägrar att flytta ut? Eller om hen har tagit med sig till exempel tvättmaskinen, fast den skulle ingå i köpet? Du som är medlem i Villaägarna kan logga in och läsa mer i infoskriften, ”Exekutiv försäljning av fastighet”.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.