Man vänder på sina tomma jeans-fickor
Man vänder på sina tomma jeans-fickor

Så funkar betalningsföreläggande och avhysning

Om du själv eller någon du skickat en faktura till, inte betalar i tid kan det sluta med indrivning och betalningsanmärkning. Handlar det om en hyra som inte betalas så kan det bli tal om vräkning. Villaägarna informerar om vad som gäller vid utebliven betalning och avhysning.

I Villaägarnas infoskrift kan du som är medlem läsa om:

 • Vad som händer om någon som du har ingått avtal inte betalar på utsatt tid.
 • När du ska skicka påminnelse, ta ut dröjsmålsränta eller vända dig till inkassoföretag respektive kronofogdemyndigheten.
 • Vad som händer om du anser att en faktura är felaktig och hur du bestrider den.
 • Vad som händer när en obetald skuld lämnas över till kronofogdemyndigheten för indrivning. 
 • Vad innebär en betalningsanmärkning egentligen?
 • Vad inkassokrav eller delgivning från kronofogden innebär.  
 • Hur processen kring hur en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen registreras för privatpersoner.
 • Vad ett så kallat "utslag i mål om betalningsföreläggande" betyder.
 • Vad som händer om en tingsrättsdom vunnit laga kraft och betalning inte skett.
 • Vad en utmätning innebär och vad den kan leda till.
 • Kraven för att få avhysa en hyresgäst och hur processen går till. I infoskriften finns ett formulär som du kan använda.
 • Hur du som hyresvärd meddelar socialnämnden så att den har möjlighet att betala hyran i hyresgästens ställe.
 • Blankett för underrättelse till socialnämnden. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.