Premium

Infoskrift: Så funkar arv och testamente

När någon avlider gäller arvsordningen som är reglerad i ärvdabalken. Ett testamente sätter arvsordningen ur spel. Där reglerar man själv vem som ska ärva vad, med vissa undantag. Villaägarnas infoskrift ger huvuddragen om arv och testamente. Som medlem kan du logga in och få alla detaljer.

I Villaägarnas infoskrift kan du som är medlem läsa om:

 • Vad menas med dödsbo och dödsbodelägare?
 • Den legala arvsordningen. Vi förklarar hur arvet förledas inom familjen beroende på vilka arvtagare som finns.
 • Vad ett testamente är rent juridiskt, vad det omfattar, vem som får testamentera och hur det ska skrivas.
 • Vad en boutredning innebär och hur en bodelning görs.
 • Bouppteckning, hur och när den görs och vilka som ska ska kallas till bouppteckningsförrättningen.
 • När en dödsboanmälan blir aktuell och vad det innebär.
 • Arvskifte, vi förklarar vad det innebär och hur det går till.
 • Vad en tilläggsbouppteckning innebär och när den behövs.
 • Hur arvsskatt fungerar.
 • Förskott på arv och gåva. Vad betraktas som förskott på arv och hur ska det hanteras?
 • Avstående från arv. Vi förklarar varför man kan välja att avstå från att ta ut sin arvslott och vad som då händer.
 • Sambor, vi förklarar arvsrätt och testamente om man är sambo.
 • Pensioner och försäkningar och hur de påverkar arv och bodelning.

Exempelmallar

 • Inbördes testamente mellan makar och särkullsbarn
 • Testamente av ensamstående
 • Bouppteckning
 • Arvskifte
 • Arvsavstående

 

 

 

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.