Vacker gård med staket under höstdag
Vacker gård med staket under höstdag

Guide: Så funkar bostads- och lägenhetsarrende

Det finns en mängd olika tillfällen då det är av stor vikt att kunna nyttja annans mark. Det kan bland annat göras genom olika varianter av arrende. I villaägarnas infoskrift Arrende får du svar på frågor om bostadsarrende och lägenhetsarrende. Där finns också en användbar mall för arrendeavtal.

I Villaägarnas guide kan du som är medlem läsa om:

  • Lägenhetsarrende kan nyttjas för till exempel parkeringsplats eller tennisplan. Reglerna kring denna arrendeform är enkla och kännetecknas av avtalsfrihet. Arrendatorn har inget besittningsskydd.
  • Bostadsarrende är när jordägaren arrenderar ut en bit av sin jord- eller skogsbruksfastighet till en arrendator som själv får uppföra ett hus på platsen eller som övertar befintligt hus av föregående arrendator. Det viktiga är att byggnaden ägs av arrendatorn som lös egendom och inte av jordägaren, annars är det inte frågan om ett bostadsarrende utan om ett hyresförhållande. För att skydda arrendatorns rätt att nyttja marken för ändamålet finns det vid bostadsarrende ett starkt besittningsskydd.
  • Vid jordbruksarrende arrenderas jordbruksmark ut till någon som odlar på den.
  • Anläggningsarrende driver arrendatorn förvärvsverksamhet på marken, till exempel bilverkstad eller en kiosk.

 

Du som är medlem i Villaägarna kan läsa mer om de olika formerna av arrende i infoskriften. Där finns också exempel på arrendeavtal som du kan ladda ner och använda.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.