Skriva i anteckningsbok
Skriva i anteckningsbok

Infoskrift: Allt du behöver veta när du ska anlita hantverkare

Ska du anlita hantverkare och behöver hjälp med hur du ska gå tillväga? I Villaägarnas infoskrift finns utförlig information om allt från ROT-avdrag till priser och betalning. Som medlem kan du logga in och få alla detaljer om hur avtal upprättas på bästa sätt och vad som gäller om något skulle bli fel med hantverksjobbet.

I Villaägarnas infoskrift kan du som är medlem läsa om:

  • Upprättande av skriftligt avtal
  • Hur du kan kolla upp att hantverkaren är bra
  • Vad som ska ingå i tjänsten du köper
  • Fast pris, rörligt, eller löpande räkning
  • Fördelen med att begära in anbud från flera hantverkare
  • Hur och när du ska betala
  • ROT-avdrag och bidrag till kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller till energibesparande åtgärder
  • Arbetsmiljöansvar - som villaägare har du i vissa fall ansvar för att sörja för en god arbetsmiljö

Du kan också läsa om hur du kan gå tillväga om du vill reklamera eller avbeställa en tjänst.

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.