Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Takåsar över villaområde
Takåsar över villaområde

Sveriges Villaägareförbund bildades 1952 som en protest mot det årets fastighetstaxering.

Initiativtagare var Hampus Bodén från Salsjö-Duvnäs. Det nybildade förbundet fick namnet Sveriges Villaägareförbund och hade som mål att påverka bostadspolitiken, ge råd och upplysningar samt erbjuda medlemmarna förmåner som sänkte boende-kostnaderna.

År 1991 gick förbundet samman med två regionala villaägarorganisationer och tog namnet Villaägarnas Riksförbund, VILLAÄGARNA.

VILLAÄGARNA har idag ca. 280.000 medlemmar, huvudkontor i Sollentuna, åtta regionkontor och 600 lokalföreningar över hela landet.

Villaägarna Nedre Dalälven har idag ca. 5.500 medlemmar och vi tillhör, organisatoriskt, Region XYZ med nära 30.000 medlemmar.