Takåsar över villaområde
Takåsar över villaområde

Sveriges Villaägareförbund bildades 1952 som en protest mot det årets fastighetstaxering.

Initiativtagare var Hampus Bodén från Salsjö-Duvnäs. Det nybildade förbundet fick namnet Sveriges Villaägareförbund och hade som mål att påverka bostadspolitiken, ge råd och upplysningar samt erbjuda medlemmarna förmåner som sänkte boende-kostnaderna.

År 1991 gick förbundet samman med två regionala villaägarorganisationer och tog namnet Villaägarnas Riksförbund, VILLAÄGARNA.

VILLAÄGARNA har idag ca. 280.000 medlemmar, huvudkontor i Sollentuna, åtta regionkontor och 600 lokalföreningar över hela landet.

Villaägarna Nedre Dalälven har idag ca. 5.500 medlemmar och vi tillhör, organisatoriskt, Region XYZ med nära 30.000 medlemmar.