Idylliskt villaområde i Örebro under sommaren
Familj fikar i lummig trädgård

Historik

Villaägarna i Sundsvall med omnejd bildades i april 1970.

Sveriges Villaägareförbund bildades 1952 som en protest mot det årets fastighetstaxering.

Initiativtagare var Hampus Bodén från Salsjö-Duvnäs. Det nybildade förbundet fick namnet Sveriges Villaägareförbund och hade som mål att påverka bostadspolitiken, ge råd och upplysningar samt erbjuda medlemmarna förmåner som sänkte boendekostnaderna.

Villaägarnas Riksförbund

År 1991 gick förbundet samman med två regionala villaägarorganisationer och tog namnet Villaägarnas Riksförbund, VILLAÄGARNA.

Villaägarna har idag ca. 295.000 medlemmar, huvudkontor i Sollentuna och ca 160 lokalföreningar över hela landet.

Villaägarna i Sundsvall med omnejd

Villaägarna i Sundsvall med omnejd bildades i april 1970 och har ca 4400 medlemmar.