Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Idylliskt villaområde i Örebro under sommaren
Familj fikar i lummig trädgård

Historik

Villaägarna i Sundsvall med omnejd bildades i april 1970.

Sveriges Villaägareförbund bildades 1952 som en protest mot det årets fastighetstaxering.

Initiativtagare var Hampus Bodén från Salsjö-Duvnäs. Det nybildade förbundet fick namnet Sveriges Villaägareförbund och hade som mål att påverka bostadspolitiken, ge råd och upplysningar samt erbjuda medlemmarna förmåner som sänkte boendekostnaderna.

Villaägarnas Riksförbund

År 1991 gick förbundet samman med två regionala villaägarorganisationer och tog namnet Villaägarnas Riksförbund, VILLAÄGARNA.

Villaägarna har idag ca. 295.000 medlemmar, huvudkontor i Sollentuna, sju regionkontor och ca 230 lokalföreningar över hela landet.

Villaägarna i Sundsvall med omnejd

Villaägarna i Sundsvall med omnejd bildades i april 1970 och har ca 4400 medlemmar.