Familj fikar i lummig trädgård
Familj fikar i lummig trädgård

Sveriges Villaägareförbund bildades 1952 som en protest mot det årets fastighets-taxering.

Initiativtagare var Hampus Bodén från Salsjö-Duvnäs. Det nybildade förbundet fick namnet Sveriges Villaägareförbund och hade som mål att påverka bostadspolitiken, ge råd och upplysningar samt erbjuda medlemmarna förmåner som sänkte boende-kostnaderna.

Villaägarnas Riksförbund

År 1991 gick förbundet samman med två regionala villaägarorganisationer och tog namnet Villaägarnas Riksförbund, VILLAÄGARNA.

VILLAÄGARNA har idag ca. 295.000 medlemmar, huvudkontor i Sollentuna, sju regionkontor och drygt 230 lokalföreningar över hela landet.

Villaägarna i Sollefteå

Lokalföreningen i Sollefteå har idag ca. 700 medlemmar och vi tillhör, organisatoriskt, Region XYZ med ca 22.000 medlemmar.