Verktyg på rad
Verktyg på rad

Maskinpool

Som medlem kan du ta del av vår verktygspool.

Högtryckstvätt, Kap/Gersåg, Färg/Betongblandare, Borrhammare, Tigersåg, Pendelsticksåg, Häcksax, Cirkelsåg,Rensutrustning rör,Snöhyvel och Byggställning.

  • Samtliga verktyg lånas ut utan kostnad för medlemmen. Förbrukningsmaterial såsom borrar, sågblad mm ingår ej. 
    För byggnadställningen utgår en hyresavgift på 500 kr per vecka
  • Verktygspoolen administreras av Hans Olof Westman, Fiskja 230,872 92 Kramfors

Bokning Utlåning

Medlemskap i vår lokalförening eller i riksförbundet är ett krav. Du måste visa upp medlemskort.

Medlem som avser att låna en utrustning anger sitt önskemål via mail: verktygspool@gmail.com eller genom att kontakta vår materialadministratör Hans-Olof Westman, mobil 070-697 13 94. Överenskommelse om lån, avhämtning med mera görs upp med materialadministratören.

Transporter till och från föreningens lagringsplats sker på medlemmens ansvar och bekostnad. Vid hämtning av byggställningen behövs en släpvagn som klarar en vikt på minst 440 kg.

Vid avhämtning är medlem skyldig att ta del av de allmänna villkor som gäller för utlåningen (se Avtal om lån )och bekräfta/godkänna genom att kryssa lånehandling verktyg i avsedd ruta.

Återlämning

Vid återlämning återkvitteras utlånat material och anteckning görs om eventuella skador/förluster för reglering och åtgärd.

Kostnaden för byggställningen betalas till föreningens verktygskonto Bg 632-6292.

Betalning kan även ske med SWISH till föreningens Swishnummer 1231461516

 

Omrorare300.jpg  Hogtryckstvatt300.jpg
Omrörare                               Högtryckstvätt

Kapgersag300.jpg  Skivlyft300.jpg
Kap & gersåg                       Skivlyft

Handverktyg
Handverktyg