Takåsar över villaområde
Takåsar över villaområde

Sveriges Villaägareförbund bildades 1952 som en protest mot det årets fastighetstaxering.

Initiativtagare var Hampus Bodén från Salsjö-Duvnäs. Det nybildade förbundet fick namnet Sveriges Villaägareförbund och hade som mål att påverka bostadspolitiken, ge råd och upplysningar samt erbjuda medlemmarna förmåner som sänkte boendekostnaderna.

Villaägarnas Riksförbund

År 1991 gick förbundet samman med två regionala villaägarorganisationer och tog namnet Villaägarnas Riksförbund, VILLAÄGARNA.

Villaägarna har idag ca. 295.000 medlemmar, huvudkontor i Sollentuna, sju regionkontor och ca 230 lokalföreningar över hela landet.

Villaägarna i Kramfors kommun

Lokalföreningen i Kramfors kommun har idag ca. 600 medlemmar och vi tillhör, organisatoriskt, Region XYZ med nära 22.000 medlemmar.