Familj fikar i lummig trädgård
Familj fikar i lummig trädgård

Historik

Villaägarna i Härnösand bildades 1996.

Arbetet med att bilda en lokal förening i Härnösand påbörjades våren 1996. Före­ningen bildades den 29 augusti 1996 vid ett möte på Parkaden, Folkets Park i Härnösand.

Till föreningens första ordförande valdes Kerstin Sundin/Nässlander och som vice ordförande Georg Bratell. Styrelsens övriga ledamöter var Ove Arkad, Rolf Vanderoy och Jan-Ove Nässlander, med Kristina Löv och Arnold Palm som suppleanter. Till revisorer valdes Lennart Liw och Ole Herrgård. Valberedningen utgjordes av Karl-Georg Löv och Lennart Nordgren.

Antalet medlemmar vid föreningens bildande var ca 300.

Föreningens ordförande har därefter varit:

1998 - 2000  Olof Häggström

2000 - 2014  Karl-Erik Lundström

2014 - 2017  Lennart Jonsson

2017-           Åke Magnusson

Medlemsutvecklingen sköt i höjden i samband med att Telia lanserade ADSL i början av 2000-talet och att Villaägarnas Riksförbund lyckades teckna ett förmånligt avtal för våra medlemmar. Som mest hade vi drygt 1600 medlemmar. Idag är antalet med­lemmar drygt 1400.

Föreningen har under åren etablerat goda kontakter med många företag och firmor i Härnösand samt tecknat ett antal förmånliga avtal. Samverkan med olika försäkrings­bolag och elbolag har även skett. Vidare har kontakt tagits med Härnösands Kommun i vissa angelägna frågor som t.ex. gratis avlämning av grovsopor.