Takåsar över villaområde
Takåsar över villaområde

Historik

Villaägarna i Bollnäs/Ovanåker bildades år 2000.

Lokalföreningen Bollnäs-Ovanåker bildades år 2000 av Lennart Bonnevier och Sven Granström. De är fortfarande aktiva i föreningen och har under hela tiden haft betydande poster. T.ex. har det bara varit de två som under olika perioder varit ordförande.

Föreningen bildades för att arbetet med införandet av ADSL (bredband via koppartråd) skulle påskyndas och ett samarbete med Helsingenet etablerades. Därefter ökade medlemsantalet kraftigt och var som mest ca. 1300 hushåll.

Föreningen har under åren skapat goda kontakter med många företag och tecknat förmånliga avtal. Vid årskiftet 2015/2016 har medlemmarna rabatter på 20 företag inom regionen.