Takåsar över villaområde
Familj fikar i lummig trädgård

Historik

Läs om bildandet av Sätrahöjdens villaägareförening.

Vid årsmöte 6 mars 2003 utsågs en styrelse som dock inte konstituerade sig. Vid nästa årsmöte 12 april 2005 utsågs ingen styrelse.

Ingen aktivitet eller verksamhet i föreningen under åren 2003-2007.

Vid extra årsmöte 27 mars 2008 bildades en interimsstyrelse. 

Interimsstyrelsen kallade till årsmöte 21 april 2008. Samtliga boende i området,140 st inbjöds, såväl medlemmar som icke medlemmar. Vid denna tidpunkt hade föreningen 71 st medlemmar.

De boende som inte var medlemmar fick ett paket bestående av:

  • Villaägarnas broschyr-Bo tryggare
  • förmånsfolder för villaägare i Gävle-Sandviken-Älvkarleby kommuner.
  • inbetalninskort för medlemskap i Villaägarna
  • i inbjudan fanns även en svarstalong där man fick svara på om man var medlem och om inte om man ville bli medlem.

Vid årsmötet bildades en styrelse och efter årsmötet har det varit full verksamhet i föreningen. Alla boende har fått årsmötesprotokoll, styrelseprotokoll.

Föreningen har varit aktiv och gett information om bra förmåner till medlemmarna har bidragit till fler medlemmar, t ex billigare radonmätning. 

Föreningen har även initierat frågan om en boulebana och Gävle Kommun meddelade att den skulle anläggas under våren 2009 på Tuvstarrvägen.

Föreningen har också nära samarbete med polisen och engagerar sig stort i grannsamverkan.

Sture Carlberg, ordförande i Sätrahöjdens Villaägareförening