Underhållsabetet kommer att pågå i 1-2 veckor, tack för din förståelse.

Villaägarna vid Säveån

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Alingsås, Lerum och Partille kommuner.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt -styrelse

Ordförande

Johan Camp
Mobil: 0701-893 795
ordf@villaagarnasavean.se

Vice ordförande

Anders Jasphe
Mobil: 0738-553 121
viceordf@villaagarnasavean.se

Kassör

Jasmine Juhlin
Fakturor skickas till denna emailadress.
kassor@villaagarnasavean.se
Mobil: 0760-219 050

Ledamöter

Peter Glader
Mobil: 0708-859 889 
ledamot1@villaagarnasavean.se

Roger Albinson
Mobil: 0708-180 871
ledamot2@villaagarnasavean.se

Gun-Britt Delsvik Svensson
Mobil: 0761-120 016
ledamot4@villaagarnasavean.se

Sekreterare

Elizabeth Peetso
Mobil: 0769-350 271
sekr@villaagarnasavean.se 

Valberedning

Annelie Nyberg
Mobil: 0707-983 204
annelienyberg19@gmail.com

Ulf Nyberg
Mobil: 0707-164 746
ulf.balans@gmail.com

Revisor

Rein Leesment
Mobil: 0738-475 577
rein.leesment@gmail.com