Villaägarna Varberg

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Varbergs kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt -styrelsen

Ordförande

Ingvar Davidsson
Mobil: 0705-810421
E-post: davidssoningvar@gmail.com

Vice ordförande

Ina Ljungberg
Mobil: 0709-369686

Sekreterare

Carl-Bertil Carlsson 
Mobil: 0736-630380

Kassör

Kajsa Hansell
mobil nr 0702-929337

Ledamöter

Esko Svahn
Mobil: 0703-773514 

Dorte Myhre
Mobil: 0703-894640

Pierre Blomdahl
Mobil: 0738-215468

Revisor

Ingemar Persson
Telefon: 0340-193 40