Villaägarna Vänersborg Trollhättan Lilla Edet

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet kommuner.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt - styrelse

Ordförande

Tomas Grönqvist
Mobil: 0705 70 40 20
E-post: tomas.gronqvist@telia.com

Vice Ordförande

Joakim Dahlén

Ledamöter

Jennifer Swedenborg

Jonathan Wahlström

Rasmus Sand

Stefan Hallqvist

Sven-Åke Johansson

Tony Brantberg

 

Kassör

Lena Walter

Sekreterare

Sven-Åke Johansson / Tony Brantberg

Valberedning

Ann-Christine Elliott

Fredrik Forsell

Ingeborg Lantz

Minna Backman

 

Revisor

Sami Backman