Villaägarna Mölndal

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Mölndals Stad.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

fb_icon_50x50.png Gilla vår Facebook sida så missar du ingen information

Bakre raden fr vänster: Agne Tern, Ingemar Fernfors, Joakim Marcko
Främre raden fr vänster: Lennart Jenslöv, margrethe Hardenklo, Ulla Hansson

Kontakta föreningen

Villaägarna Mölndal
c/o Agne Tern
Tel 031-873874
Mob 0706-784180
Tandemgatan 10
431 62 Mölndal
info@villamolndal.se

Ordförande

Margrethe Hardenklo
Tel 031-82 53 73
Mob 0709-26 36 73
Dr Sven Johanssons Backe 4
413 25 Göteborg
menimegan@gmail.com

Sekreterare

Ulla Hansson
Mob 0705-757388
Gamla Bergavägen 12A
43735 Lindome
ulla.hansson@wellspect.com

Kassör

Agne Tern
Tel 031-873874
Mob 0706-784180
Tandemgatan 10
431 62 Mölndal
agnetern@gmail.com

Vice ordförande

Joakim Marcko
Mob 0768-00 94 00
Åby Alle 1
431 45 Mölndal
joakim@marcko.se

Ledamot/ansvarig för hemsida

Ingemar Fernfors
Tel 031-207058
Mob 0732-113673
Alfhöjdsgatan 13
431 38 Mölndal
ingemar.fernfors@yahoo.se

Ledamot

Lennart Jenslöv
Mob 0734-665868
Hedängsgatan 10
431 42 Mölndal
lennart.jenslov@gmail.com

Valberedning 2019

Monica Jenslöv, sammankallande
Mob 0733-42 67 26
Hedängsgatan 10
431 42 Mölndal
monica.jenslov@gmail.com

Mona Benzel 
Tel 031-795 19 71
Mob 0708-42 32 32
Bäckvägen 5
428 33 Kållered

Revisor

Percy Linder
Mob 0709-903321
Stomvägen 16
428 30 Kållered
Vice revisor

Revisor suppleant

Berne Hultin
Mob 0708-879514
Pinnharvsgatan 6A
431 47 Mölndal