Villaägarna Tygelsjö/V. Klagstorp

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Tygelsjö/Västra Klagstorp i Malmö kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Ordförande

Alf Christensson
Tel 070-89901 02
alf.christensson@telia.com

V ordförande

Björn Lundqvist
Tel 070-314 73 88
bjornlundqvist48@hotmail.com

Sekreterare

Johan Gajmark
Tel 070-247 47 23
gajmark@hotmail.com

Kassör

Paul Way
Tel 076-119 29 99
 paul@tylena.se

Ledamöter

Mikael Prag
mikael.prag@kreera.nu

Ingvar Johansson
ingvarjohansson@telia.com

Bengt-Åke Levinsson
Tel 0708-525 917
levinsson@gmail.com

Valberedning

Fredrik Grubb
Tel 0708-833 933
fredrik.grubb@gmail.com